VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Bedrift STANDARD

Følgende dokumenter inngår i abonnementet:

  Adobe Acrobat Reader - veiledning
  Aircraft Bill of Sale (flyskjøte engelsk) (Luftfartøyregisteret)
  Anmodning om tildeling av D-nummer
  Anmodning om tildeling av D-nummer for rapportering i Altinn på vegne av rolleinnehaver
  Arbeidsavtale for au pair
  Arbeidsavtale for midlertidig tilsetting
  Arbeidsavtale for praktikant (trainee)
  Arbeidsavtale for sjømann / Employment agreement for seaman
  Arbeidsavtale generell, fast deltid
  Arbeidsavtale generell, fast heltid
  Arbeidsavtale generell, standard blankett
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (bulgarsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (engelsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (estisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (latvisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (litauisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (nordsamisk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (nynorsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (polsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (rumensk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (ukrainsk tekst)
  Arbeidsavtale generell, standard blankett (vietnamesisk tekst)
  Arbeidsavtale ledere
  Arbeidsavtale, daglig leder/administrerende direktør
  Arbeidsreglement
  Avskjedigelse av arbeidstaker
  Avtale om bistand fra Konsulent (Difi SSA-B)
  Avtale om kjøp av driftstjenester IT (SSA-D)
  Avtale om levering av standardsystem og tilpasning IT (SSA-T)
  Avtale om løpende tjenestekjøp IKT (SSA-L)
  Avtale om opphør av arbeidsforhold (sluttavtale)
  Avtale om skytjenester (SSA-sky)
  Avtale om systemutvikling IT - smidigavtalen (SSA-S)
  Avtale om utrednings- og utviklingsoppgaver fra Konsulent IT (SSA-O)
  Avtale om utvikling av programvare IT (SSA-U)
  Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programmer IKT (SSA-V)
  Blankett for registrering av utøvere av alternativ behandling
  Databehandleravtale og sjekkliste (SSA-mal)
  Declaration regarding ownership of an aircraft (engelsk) (Luftfartøyregisteret)
  Egenerklæringsskjema - vedlegg til NS 3600
  Ektepakt
  Ektepakt (kjønnsnøytral)
  Ektepakt (nynorsk)
  Erklæring før prøving av ekteskapsvilkårene (engelsk tekst)
  Erklæring om rettighet i fast eiendom
  Factoring avtale
  Factoring avtale (nynorsk)
  Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
  Forenkla registermelding Del1 Blankett sletting (nynorsk)
  Forenkla registermelding Del1 Enkeltpersonføretak (nynorsk)
  Forenklet registermelding Del1 Blankett sletting
  Forenklet registermelding Del1 Enkeltpersonforetak
  Forespørsel om tariffering
  Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass
  Forlovererklæring (engelsk tekst): Statement by the sponsor
  Fullmakt - møte i Husleietvistutvalg
  Fullmakt forretningsfører for innregistrering av andeler i borettslag
  Fullmakt salg borettslagsleilighet
  Fullmakt salg fast eiendom
  Førespurnad om tariffering (nynorsk)
  Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte andeler borettslag
  Husordensregler
  INFO Aksjekurser, renter, valutakurser og valutakalkulator
  INFO Arbeidsmiljøloven - engelsk oversettelse
  INFO Burettslagslova - engelsk oversettelse
  INFO Departementene - kontaktinformasjon
  INFO Domstolene - gebyrer tvistemål m.m. - krav til tvistegjenstandens verdi ved anke
  INFO Domstolene - kontaktinformasjon
  INFO Ekteskapsloven - engelsk oversettelse The Marriage Act
  INFO Foretaksopplysninger
  INFO Forsinkelsesrente - kalkulator
  INFO Fylkeskommunene - kontaktinformasjon
  INFO Fylkesmennene - kontaktinformasjon
  INFO Grunnbeløp (G)
  INFO Grunnboken - gebyrer tinglysing
  INFO Husleieloven - engelsk oversettelse
  INFO Import av kjøretøy - beregning av avgift (kalkulator)
  INFO Juridiske ordlister
  INFO Kart - Norge/Fylker/Kommuner
  INFO Kommuner - kontaktinformasjon alfabetisk sortert
  INFO Kommuner - kontaktinformasjon fylkesvis sortert
  INFO Konsumprisindeks - kalkulator
  INFO kriminalomsorgen
  INFO Lover - forarbeidene, oversettelser
  INFO Namsfogd og namsmann
  INFO om jordskifte og Jordskifteretten
  INFO om toll og tollvesen
  INFO Politi og lensmannsetatene - kontaktinformasjon
  INFO Postnummerkatalog
  INFO Rettsgebyr (R)
  INFO Skatte og ligningskontorer - kontaktinformasjon
  INFO Statens regulativ for reiser på statens regning
  INFO Statsetater fylkesvis - kontaktinformasjon
  INFO Veiledning for inndriving av egne fordringer - egenInkasso
  Inventarliste
  Klage - skjema for sak til behandling i Husleietvistutvalg
  Klagebrev ved forbrukerkjøp
  Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) - komplett skjemasamling
  Konsept for rammeavtale for IKT (SSA-R)
  Konsernmelding
  Konsernmelding (nynorsk)
  Krav om sykepenger ? midlertidig ute av inntektsgivende arbeid
  Leasing av motorvogn
  Leasing av motorvogn (nynorsk)
  Leieavtale butikklokale
  Leieavtale kontorlokale
  Leieavtale lokale, generell
  Leieavtale næringsbygg
  Leieavtale næringsseksjon
  Låneavtale, låntaker juridisk person
  Låneavtale, låntaker privat person
  MANUAL: Om lagring og gjenbruk av maler og blanketter
  MANUAL: Veiledning konfigurering av makrosikkerhet av PC i nettverk
  MANUAL: Veiledning konfigurering makroer i Word
  MANUAL: Veiledning konfigurering makroer i Word 2007
  MANUAL: Veiledning konfigurering makroer i Word 2010
  MANUAL: Veiledning opphevelse av dokumentbeskyttelse i skjemaer
  Melding fra arbeidsgiver til NAV ved masseoppsigelse / permittering
  Melding om eierskifte av småbåt i RSSR
  Melding om nyregistrering av småbåt i RSSR
  Melding om omregistrering av småbåt i RSSR
  Melding til arbeidstakerregisteret
  Melding til folkeregisteret om flytting
  Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet
  Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet (engelsk)
  Melding til folkeregisteret om flytting til utlandet
  Melding til folkeregisteret om flytting til utlandet (nynorsk)
  NAV - komplett skjemasamling
  Oppholds- eller arbeidstillatelse (UDI)
  Oppholds- eller arbeidstillatelse, søknad om fornyelse
  Oppsigelse av arbeidstaker
  Overføring akvakulturtillatelse
  Pantedokument, panterett i akvakulturtillatelse
  Pantobligasjon for motorvogn og anleggsmaskinar (nynorsk)
  Pantobligasjon for motorvogn og anleggsmaskiner
  Pantobligasjon for pant i driftstilbehør (gjeldsbrev)
  Pantobligasjon for pant i driftstilhør (gjeldsbrev)(nynorsk)
  Pantobligasjon for pant i fiskeredskaper
  Pantobligasjon for pant i fiskereiskapar (nynorsk)
  Pantobligasjon for pant i varelager (gjeldsbrev)
  Pantobligasjon for pant i varelager (gjeldsbrev) (nynorsk)
  Pantobligasjon for redskaper mv. i landbruksnæring
  Pantobligasjon for reiskapar mv. i landbruksnæring (nynorsk)
  Politianmeldelse tyveri / naskeri
  Politiet - forenklet anmeldelse
  Power of Attorney - UDI utlendingssaker (engelsk)
  Power of Attorney / Skjema for fullmakt - NAV (engelsk)
  Rapport om tyveri/ naskeri fra butikk
  Registrering / Søknad om gjeldsordning - vedleggsskjema
  Registrering i EMAS
  Reguleringsplan - maler og sjekklister
  Reiseregning staten uten MVA beregning
  Request for assignment of a D-number
  Request for assignment of D number to person with reporting duties in Altinn on behalf of a particip
  Salgspant i motorvogn
  Salspant i motorvogn (nynorsk)
  Samordna registermelding - Del 1 Hovudblankett (nynorsk)
  Samordna registermelding - Del 1B Tillegg for eining med verksemd på fleire adresser (nynorsk)
  Samordnet registermelding - Del 1 Hovedblankett
  Samordnet registermelding - Del 1 Hovedblankett - for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
  Samordnet registermelding - Del 1B Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser
  Samordnet registermelding - Del 2 Tillegg for Merverdiavgiftsmanntallet
  Samordnet registermelding, forenklet blankett for foreninger
  Samordnet registermelding, Tillegg for registrering i Frivillighetsregisteret
  Separasjon - melding om opphør (Ekteskapsloven § 20)
  Ship Bill of Sale (Skipsskjøte NOR og NIS)
  Sjøfartsdirektoratet - komplett skjemasamling
  Skatteetaten - komplett skjemasamling
  Skattemelding for forhåndsfastsetting av skatt (forhåndslikning)
  Skipingsdokument for AS, standard blankett (nynorsk)
  Sluttseddel
  Stevning forelderansvar/samvær barn
  Styre, deltakarar o.a. Vedlegg samordn reg.melding (nynorsk)
  Styre, deltakere o.a. Vedlegg samordn. reg.melding
  Styreinstruks
  Styremedlems villighetserklæring, AS
  Supplement for the Value Added Tax Register (VAT register)
  Søknad om arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 (byggesaksblankett 5177)
  Søknad om båtførerbevis
  Søknad om konsesjon for behandling av helseopplysninger
  Søknad om lønnsgarantidekning - blankett A:
Melding om lønnskrav til konkursboet
  Søknad om lønnsgarantidekning - blankett B:
Samleliste for bostyrer
  Søknad om lønnsgarantidekning - blankett C:
Opplysninger om boet og kravene
  Søknad om patent
  Søknad om politiattest
  Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende
  Søknad om registrering av varemerke eller fellesmerke
  Søknad om separasjon (E § 20 engelsk utgave)
  Søknad om separasjon (Ekteskapsloven § 20)
  Søknad om skilsmisse (E § 22 engelsk utgave)
  Tidslinje - hjelpedokument
  Tilsvar til stevning forelderansvar/samvær barn
  Tolletaten - komplett skjemasamling
  Varsel før begjæring om tilbakelevering til salgspanthaver
  Varsel før utleggsbegjæring
  Varsel om oppmålingsforretning eiendom - Partsliste
  Vedtekter for AS
  Whistle - webløsning for varsling av kritikkverdige forhold

Antall: 198

 
Følgende dokumenter vil bli inkludert i abonnementet i løpet av 3 måneder:

  Aksjonærregisteroppgaven
  Erklæring om frafall på falt arv etter arveloven § 74
  Erklæring om fråfall av falt arv etter arvelova § 74 (nynorsk)
  Erklæring om pantsettelse - egenpant, næring (BETA arkiv)
  INFO Nyhet og endringer i satser, gebyrer mv
  Melding om arv
  Melding om arv (nynorsk)
  Melding om arv m/ kalkulering
  Melding om gaver gavesalg overdragelse etc.
  Melding om gåver, gåvesalg m.m. (nynorsk)
  Melding til folkeregisteret om flytting (nynorsk)
  Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet (nynorsk)
  Nyheter i AdvokatOnline;
nye og oppdaterte dokumentmaler og blanketter
  Oppl.skjema for verdsetjing av jordbruks- og næringseigedom ved arv/gåve (nynorsk)
  Oppløsning av sameie - hjemmelserklæring
  Stiftelsesdokument for AS, standard blankett
  Terminoppgave for forskuddstrekk - arbeidsgiveravgift
  Årsberetning AS, små aksjeselskaper

Antall: 18

 
Følgende dokumenter vil bli inkludert i abonnementet i løpet av 6 måneder:

  MVA-registrering
  Varsel før begjæring om tvangsdekning
  Årsberetning ANS, små selskaper
  Årsberetning ANS, store selskaper
  Årsberetning AS, store aksjeselskaper

Antall: 5
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no