VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Arbeidsavtale ledere
Denne arbeidsavtalen er tilrettelagt ved ansettelse eller forfremmelse av en person til ledende stilling, eller stilling som innebærer særlig selvstendig arbeid. Dersom stillingen faller inn under en av disse to kategoriene, kan partene i arbeidsavtalen fravike de generelle reglene for arbeidstid og overtidsbetaling i arbeidsmiljølovens kapitel 10 mot en økonomisk kompensasjon (høyere lønn) med hjemmel i unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 10-12 (1) og (2).

Avtalen er ikke tilpasset ansettelse av daglig leder/administrerende direktør der vi anbefaler bruk av den spesialtilpassede avtale for daglig leder . For arbeidsforhold av mer generell karakter kan vår generelle arbeidsavtale benyttes. Klikk her for en oversikt over våre andre spesialtilpassede og fremmedspråklige arbeidsavtaler.

Arbeidsmiljøloven setter som krav at det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om det er en fast stilling eller en midlertidig ansettelse, og uavhengig av hvor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtalen beskriver arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter. Arbeidsgiver plikter å utforme et utkast til arbeidsavtale i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6.

Relatert og anbefalt juridisk litteratur:
- Boken "Ledende eller særlig uavhengig stilling"- gir en gjennomgang av rettspraksis og Arbeidstilsynets praksis og trekker opp linjene for når ansatte kan unntas fra arbeidstidsreglene. Forfatteren går igjennom de enkelte momenter og vurderingen av praktiske råd som kan brukes for å innplassere ansatte riktig. Forfatter Nicolay Skarning. Universitetsforlaget juni 2016.
- Artikkelen "Ledende eller særlig uavhengig stilling"- gir et overblikk på hva som karakteriserer en ledende eller særlig uavhengig stilling, som medfører at arbeidstaker ikke omfattes av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven, og hvem som faller innenfor og hvem som faller utenfor arbeidstidsreglene og overtidsbetaling. Forfatter Nicolay Skarning. Jusstorget.no juli 2015.

 
Klikk på "Til veiviseren" for å komme til spørsmålene.
Dokumentet genereres etter at alle spørsmålene er besvart, og du kan lagre dokumentet i Word- eller PDF-format på din egen PC.
 
Pris: Kr 600,- inklusiv mva.  
Til veiviseren >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no