VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall dokumenter og blanketter! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vår store base av dokumenter og blanketter.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument gjelder er det en 3 dagers reklamasjonsfrist.
Norske blanketter

 
Blå skrift = inngår i ditt abonnement
Brun skrift = inngår ikke i ditt abonnement (kan kjøpes enkeltvis)
 
[Tilbake]
Arbeidstilsynet
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Domstoladministrasjonen
Folkeregisteret
Fylkesmannen
Grunnboken
Husleietvistutvalg
Jordskifteretten
Justisdepartementet
Kartverket (matrikkelen)
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) (tidligere SFT)
Kommunerelaterte blanketter
Landbruksdepartementet
Luftfartøyregisteret
NAV
Notarius publicus
Patentstyret
Politi
Sjøfartsdirektoratet
Skatteetaten
Skifteretten
Skipsregisterene NOR og NIS
Småbåtregisteret
Statens kartverk (matrikkel og tinglysing Grunnboken)
Statens sivilrettsforvaltning
Toll og avgift
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Verdipapirsentralen
OVERSIKT OVER LOVER, FORSKRIFTER OG REGELENDRINGER
PR 01.01.2018:
(04.01)

Lovdata
Justisdepartementet
Finansdepartementet
Statens reiseregulativ
Forsinkelsesrentesats 2018 (21.12)
Fra 1. januar 2018 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,50 %, dette er den samme renten som ble fastsatt fra 1. juli 2017.  Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 380 kroner, opp 10 kroner fra 1. juli 2017. Klikk her for mer informasjon.
Demonstrasjonsvideo (24.09)
Klikk her for å se en video med demonstrasjon av AdvokatOnline.

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no