VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
IT-rett

 
Blå skrift = inngår i ditt abonnement
Brun skrift = inngår ikke i ditt abonnement (kan kjøpes enkeltvis)
 
[Tilbake]
Blankett Avtale om bistand fra Konsulent (Difi SSA-B) 
Blankett Avtale om bistand fra Konsulent, enkel versjon (Difi SSA-B enkel) 
Blankett Avtale om bistand fra Konsulent, veiledende bilag (Difi SSA-B Bilag) 
Blankett Avtale om elektronisk overføring, lagring og spredning av informasjon (Difi Leverandøravtalen) 
Blankett Avtale om kjøp, disposisjonsrett mv ved anskaffelse av IT av mindre omfang (Difi SSA-K lille) 
Blankett Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser (Difi SSA-K) 
Blankett Avtale om rett til bruk av informasjon (Difi Abonnementsavtalen) 
Blankett Avtale om rett til elektronisk innhenting og distribusjon av informasjon (Difi Distributøravtalen) 
Blankett Avtale om systemutvikling IT - smidigavtalen (Difi SSA-S) 
Blankett Avtale om utrednings- og utviklingsoppgaver fra Konsulent IT (Difi SSA-O) 
Blankett Avtale om utvikling av programvare IT (Difi SSA-U) 
Blankett Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programmer IKT
(Difi SSA-V)
 
Blankett Avtale om vedlikehold og service i mindre omfang av IT-utstyr og programmer (Difi SSA-V lille) 
Blankett Consultancy assistance agreement (Difi SSA-B engelsk) 
Blankett Databehandleravtale 
Blankett Den store kjøpsavtalen IKT, veiledende bilag (Difi SSA-K Bilag) 
Blankett Konsept for rammeavtale for IKT (Difi) 
Blankett Melding om behandling av personopplysninger 
Blankett Overføring av personopplysninger til behandlingsansvarlig i tredjeland (EU-engelsk) 
Blankett Overføring av personopplysninger til databehandlere (EU-engelsk) 
Blankett Personvernerklæring - mal for advokatfirma 
Blankett Sale and Purchase Agreement IT (Difi SSA-K engelsk) 
Blankett Sale and Purchase Agreement, appendices (Difi SSA-K Bilag engelsk) 
Blankett Søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger 
Blankett Søknad om konsesjon for finansinstitusjoner 
Grunnbeløpet (G) er økt (21.05)
Grunnbeløpet i folketrygden
er nå økt med 4,98 prosent fra
101 351 kroner til 106 399 med virkning fra 1. mai 2021.
Klikk her for mer informasjon.
(03.05)
Permitteringsvarsel som følge av Corona-19 (08.04)
Er du arbeidsgiver og må permittere ansatte grunnet midlertidig arbeidsstans eller arbeidsreduksjon på grunn av tiltak forårsaket av Corna-19 pandemien, kan du ved hjelp av denne veiviseren få hjelp til å lage skreddersydde permitteringsvarsel. Klikk her for gratis tilgang til veiviseren.
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no