VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall dokumenter og blanketter! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vår store base av dokumenter og blanketter.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument gjelder er det en 3 dagers reklamasjonsfrist.
IT-rett

 
Blå skrift = inngår i ditt abonnement
Brun skrift = inngår ikke i ditt abonnement (kan kjøpes enkeltvis)
 
[Tilbake]
Blankett Avtale om bistand fra Konsulent (Difi SSA-B) 
Blankett Avtale om bistand fra Konsulent, enkel versjon (Difi SSA-B enkel) 
Blankett Avtale om bistand fra Konsulent, veiledende bilag (Difi SSA-B Bilag) 
Blankett Avtale om elektronisk overføring, lagring og spredning av informasjon (Difi Leverandøravtalen) 
Blankett Avtale om kjøp, disposisjonsrett mv ved anskaffelse av IT av mindre omfang (Difi SSA-K lille) 
Blankett Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser (Difi SSA-K) 
Blankett Avtale om rett til bruk av informasjon (Difi Abonnementsavtalen) 
Blankett Avtale om rett til elektronisk innhenting og distribusjon av informasjon (Difi Distributøravtalen) 
Blankett Avtale om systemutvikling IT - smidigavtalen (Difi SSA-S) 
Blankett Avtale om utrednings- og utviklingsoppgaver fra Konsulent IT (Difi SSA-O) 
Blankett Avtale om utvikling av programvare IT (Difi SSA-U) 
Blankett Avtale om vedlikehold og service av utstyr og programmer IKT
(Difi SSA-V)
 
Blankett Avtale om vedlikehold og service i mindre omfang av IT-utstyr og programmer (Difi SSA-V lille) 
Blankett Consultancy assistance agreement (Difi SSA-B engelsk) 
Blankett Databehandleravtale 
Blankett Den store kjøpsavtalen IKT, veiledende bilag (Difi SSA-K Bilag) 
Blankett Konsept for rammeavtale for IKT (Difi) 
Blankett Melding om behandling av personopplysninger 
Blankett Overføring av personopplysninger til behandlingsansvarlig i tredjeland (EU-engelsk) 
Blankett Overføring av personopplysninger til databehandlere (EU-engelsk) 
Blankett Sale and Purchase Agreement IT (Difi SSA-K engelsk) 
Blankett Sale and Purchase Agreement, appendices (Difi SSA-K Bilag engelsk) 
Blankett Søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger 
Blankett Søknad om konsesjon for finansinstitusjoner 
OVERSIKT OVER LOVER, FORSKRIFTER OG REGELENDRINGER
PR 01.01.2018:
(04.01)

Lovdata
Justisdepartementet
Finansdepartementet
Statens reiseregulativ
Forsinkelsesrentesats 2018 (21.12)
Fra 1. januar 2018 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,50 %, dette er den samme renten som ble fastsatt fra 1. juli 2017.  Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 380 kroner, opp 10 kroner fra 1. juli 2017. Klikk her for mer informasjon.
Demonstrasjonsvideo (24.09)
Klikk her for å se en video med demonstrasjon av AdvokatOnline.

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no