VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Overføring av personopplysninger til behandlingsansvarlig i tredjeland (EU-engelsk)

"STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES ANNEX 1 for the purposes of Article 26(2) of Directive 95/46/EC for the transfer of personal data to third countries which do not ensure an adequate level of protection".

Ved å klikke på knappen Hent blankett nedenfor, vil man laste ned selve kontraktsformularet i word-format hvor man får adgang til både å fylle inn tekst og å endre standardteksten.

EU har vedtatt standardkontrakterer som gjør det enklere for virksomheter å overføre personopplysninger til såkalte tredjestater uten først å måtte innhente et informert samtykke fra den opplysningene gjelder.

Personopplysningsloven, som er basert på et EU-direktiv fra 1995, setter som et grunnvilkår for overføring av personopplysninger til utlandet at opplysningene er sikret en forsvarlig behandling i mottakerstaten.

Personopplysningsloven § 30 sier at overføring bare kan skje til stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysningene. Landene innenfor EU/EØS-området er anerkjent som stater som sikrer at personopplysninger behandles forsvarlig, og derfor kan man overføre personopplysninger til disse statene forutsatt at personopplysningslovens øvrige vilkår er oppfylt. Det samme gjelder land som Europakommisjonen har godkjent.

Ved signering av kontrakten forplikter den som mottar opplysningene seg til å behandle opplysningene i samsvar med de krav som gjelder innenfor EU- og EØS-området. Opplysningene anses dermed å være underlagt forsvarlig behandling i mottakerstaten, og innhentelse av forhåndssamtykke fra den registrerte er derfor ikke nødvendig.

Nærmere informasjon kan du lese ved å klikke her.

Det er tillatt å gjøre endringer i standardkontrakten for å tilpasse disse til virksomhetenes behov, men Datatilsynet anbefaler at de benyttes i uendret form. Hvis den behandlingsansvarlige utformer egne vilkår, vil Datatilsynet måtte vurdere disse konkret.

I disse tilfellene må den behandlingsansvarlige søke om Datatilsynets forhåndstillatelse før overføringen kan finne sted, se personopplysningsloven § 30 andre ledd.

Dersom du etter å ha fylt ut dokumentmalen har behov for å endre standardteksten, kan du gjøre dette ved å oppheve dokumentbeskyttelsen. Klikk her for å se hvordan dette gjøres.


 
Pris: Kr 800,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no