VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall dokumenter og blanketter! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vår store base av dokumenter og blanketter.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument gjelder er det en 3 dagers reklamasjonsfrist.
Familierett

 
Blå skrift = inngår i ditt abonnement
Brun skrift = inngår ikke i ditt abonnement (kan kjøpes enkeltvis)
 
[Tilbake]
Blankett Arbeids- og velferdsetaten - komplett skjemasamling 
Blankett Avtale om foreldreansvar - samboererklæring 
Blankett Avtale om foreldreansvar og samværsrett etter samlivsbrudd 
Blankett Avtale om underholdsbidrag til barn 
Blankett Avtale om underholdsbidrag til barn over 18 år 
Blankett Barnebortføring - Søknad om tilbakelevering/samvær 
Blankett Begjæring om sletting av ektepakt 
Blankett Begjæring om vergemål 
Blankett Ektepakt 
Blankett Ektepakt (kjønnsnøytral) 
Blankett Ektepakt (nynorsk) 
Blankett Ektepakt / Capitulaciones Matrimoniales (spansk) 
Blankett Ektepakt / Marriage Settlement (kjønnsnøytral) 
Blankett Ektepakt / Marriage Settlement - mann/kvinne 
Blankett Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene 
Blankett Erklæring fra gjenlevende ektefelle som enearving 
Blankett Erklæring fra gjenlevende samboer som enearving 
Blankett Erklæring før prøving av ekteskapsvilkårene (engelsk tekst) 
Blankett Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi 
Blankett Erklæring om privat skifte av dødsbo 
Blankett Erklæring om skifte (Ekteskapsl. § 8) 
Blankett Forlovererklæring 
Blankett Forlovererklæring (engelsk tekst): Statement by the sponsor 
Blankett Fremtidsfullmakt 
Blankett Fullmakt 
Blankett Fullmakt ved privat skifte av dødsbo 
Blankett Fullmakt ved privat skifte av dødsbo, engelsk tekst 
Blankett Fullmakt, tilbakekallelse 
Blankett Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte 
Veiviser INFO Ekteskapsloven - engelsk oversettelse The Marriage Act 
Blankett Melding om endring av navn 
Blankett Melding om uskiftet bo - ektefeller 
Blankett Melding om uskiftet bo - samboere 
Blankett Melding til folkeregisteret om flytting 
Blankett Melding til folkeregisteret om flytting (nynorsk) 
Blankett Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet 
Blankett Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet (engelsk) 
Blankett Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet (nynorsk) 
Blankett Namnesøknad for barn under 18 år (nynorsk) 
Blankett Navnesøknad for barn under 18 år 
Blankett Oppl.skjema for verdsetjing av fritidseigedom/tomt ved arv/ gave (nynorsk) 
Blankett Oppl.skjema for verdsetjing av jordbruks- og næringseigedom ved arv/gåve (nynorsk) 
Blankett Opplysningsskjema for verdsettelse av fritidseiendom ved arv/ gave 
Blankett Power of Attorney - arveoppgjør (engelsk) 
Blankett Power of Attorney / Skjema for fullmakt - NAV (engelsk) 
Blankett Proklama 
Blankett Registrering av gjeldsordningssak / Søknad om gjeldsordning 
Blankett Samboeravtale 
Blankett Separasjon - melding om opphør (Ekteskapsloven § 20) 
Blankett Skifteavtale 
Blankett Skifteutlegg 
Blankett Stevning forelderansvar/samvær barn 
Blankett Søknad om adopsjon 
Blankett Søknad om rettferdsvederlag fra staten 
Blankett Søknad om separasjon (E § 20 engelsk utgave) 
Blankett Søknad om separasjon (Ekteskapsloven § 20) 
Blankett Søknad om skilsmisse (E § 21 engelsk utgave) 
Blankett Søknad om skilsmisse (E § 22 engelsk utgave) 
Blankett Søknad om skilsmisse (Ekteskapsloven § 21) 
Blankett Søknad om skilsmisse (Ekteskapsloven § 22) 
Blankett Testament 
Blankett Testament, gjensidig 
Blankett Tilsvar til stevning forelderansvar/samvær barn 
OVERSIKT OVER LOVER, FORSKRIFTER OG REGELENDRINGER
PR 01.01.2018:
(04.01)

Lovdata
Justisdepartementet
Finansdepartementet
Statens reiseregulativ
Forsinkelsesrentesats 2018 (21.12)
Fra 1. januar 2018 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,50 %, dette er den samme renten som ble fastsatt fra 1. juli 2017.  Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 380 kroner, opp 10 kroner fra 1. juli 2017. Klikk her for mer informasjon.
Demonstrasjonsvideo (24.09)
Klikk her for å se en video med demonstrasjon av AdvokatOnline.

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no