VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Registrering av gjeldsordningssak / Søknad om gjeldsordning

Denne blankett "Registrering av gjeldsordningssak / Søknad om gjeldsordning" (Q-0262) skal brukes av privatpersoner ved søknad om frivillig eller tvungen gjeldsordning, jfr. lov av 17. juni 1992 nr. 99 gjeldsordningsloven.

Klikk her for nedlastning av en veiledning til å fylle ut søknaden. Husk å fylle ut og vedlegge eget vedleggsskjema som må følge dette hovedskjemaet.

Gjeldsordningsloven skal hjelpe personer med alvorlige gjeldsproblemer til å få kontroll over sin økonomi. Loven åpner for at privatpersoner etter søknad til namsmannen, kan gjennomgå en organisert gjeldsforhandling under offentlig veiledning og kontroll, og i løpet av en femårsperiode få sanert sine gjeldsforpliktelser helt eller delvis.

Grunnvilkåret for å komme inn under gjeldsordningsloven er "varig betalingsudyktighet". Dette betyr at søkeren ikke må være i stand til å betjene sin gjeld verken nå eller i overskuelig fremtid. Videre må det ikke fremstå som urettferdig eller "støtende", at en skyldner oppnår gjeldsordning.

Søknad om gjeldsforhandling fremsettes for namsmannen på det sted der skyldneren bor, jfr gjeldsordningsloven kap. 2 som omhandler søknad og forberedelse. Namsmannen skal sørge for at skyldneren får den veiledning denne trenger for å kunne gjennomføre en gjeldsforhandling, utforme et forslag til gjeldsordning som ligger innenfor lovens rammer, og i tilfelle begjære tvungen gjeldsordning.

Med hjemmel i gjeldsordningsloven er det 4 forskrifter som blant annet regulerer skatte- og avgiftskrav, og med hvem som kan oppnevnes som medhjelper og godtgjørelse til medhjelperen. Klikk her for oversikt over forskriftene til gjeldsordningsloven.

Klikk her for å komme til en Barne- og familiedepartementets nettside om gjeldsordning som bl.a. inneholder lenker til Ot.prp, rundskriv, nyheter/pressemeldinger, prinsipielle brev og gjeldsordningsbasen. Det har blitt vedtatt en delvis revisjon av gjeldsordningsloven som trådte i kraft 01.07.2003, klikk her for informasjonsskriv om revisjonen.


 
Pris: Kr 50,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
Aksjeselskap til salgs (27.07)
Aksjeselskap med standard vilkår og NOK 50.000 i aksjekapital og bankkonto i DnB til salgs. Selges tomt uten gjeld eller forpliktelser. Spar arbeidet med å stifte nytt AS og spar minst 8 uker som det for tiden tar å registrert nytt AS og opprettelse av bankkonto.
Klikk her for mer informasjon.
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no