VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Søknad om konsesjon for finansinstitusjoner

Datatilsynet har utviklet en egen blankett til bruk for banker og finansinstitusjoner som skal søke konsesjon til Datatilsynet for behandling av personopplysninger for gjennomføring av banktjenester i henhold til personopplysningsloven § 33, jfr. forskriftens § 7-3.

Konsesjonsplikten gjelder i all hovedsak ved behandling av sensitive personopplysninger. Sensitive personopplysninger er blant annet opplysninger om helse, rase, tro, politisk tilhørsel, straffbare handlinger og seksuelle forhold (personopplysningsloven § 2 nr. 8.).

En utførlig veiledning finner du her.

Datatilsynet kan avgjøre at også behandlinger av annet enn sensitive personopplysninger skal være konsesjonspliktige. Det er en forutsetning at behandlingen ellers åpenbart vil krenke tungtveiende personverninteresser. Dette skal bare brukes i ekstraordinære tilfelle. Ved vurderingen skal Datatilsynet blant annet ta hensyn til personopplysningene sin art, mengde og formålet med behandlingen. (Personopplysningsloven § 33, 2. ledd)

Den behandlingsansvarlige har rett til, på forhånd, å få avklart fra Datatilsynet om behandlingen vil kreve konsesjon. Avklaring av om konsesjon er nødvendig betyr ikke at konsesjon vil bli gitt. (Personopplysningsloven § 33, 3. ledd)

Datatilsynet skal avgjøre om konsesjon skal gis. Det skal ved vurderingen klarlegges om behandlingen vil volde ulemper som ikke blir avhjulpet av loven sine andre forutsetninger. I så fall skal Datatilsynet vurdere om ulempene den enkelte blir påført blir utlignet av hensyn som taler for behandlingen. (Personopplysningsloven § 34)


 
Pris: Gratis
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no