VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Grunnboken
Her finner du dokumentene kategorisert etter fagområder. Velg område og deretter dokument. Når du har valgt ønsket dokument kommer du inn i spørsmålsmodulen. Her har advokaten formulert spørsmål du må besvare og du finner råd og tips knyttet til hvert spørsmål.
 
Blå skrift = inngår i ditt abonnement
Brun skrift = inngår ikke i ditt abonnement (kan kjøpes enkeltvis)
 
[Tilbake]
Blankett Erklæring om arealoverføring 
Blankett Erklæring om endring av festegrunn 
Blankett Erklæring om rettighet i fast eiendom 
Blankett Festekontrakt 
Blankett Fordeling av sameieandeler ved seksjonering 
Blankett Fullmakt forretningsfører for innregistrering av andeler i borettslag 
Blankett Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte 
Blankett Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte andeler borettslag 
Veiviser INFO Grunnboken - gebyrer tinglysing 
Blankett Overføring av hjemmel til andel i borettslag 
Blankett Pantedokument, andel i borettslag 
Blankett Pantedokument, fast eiendom - sikringsobligasjon/urådighetserklæring 
Blankett Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere panteobjekter (eiendommer) 
Blankett Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere panthavere 
Blankett Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere pantsettere 
Blankett Pantedokument, fast eiendom med hjemmelshavers samtykke 
Blankett Pantedokument, fast eiendom uten hjemmelshavers samtykke 
Blankett Pantedokument, leierett fast eiendom 
Blankett Rekvisisjon av oppmålingsforretning
- søknadspliktige tiltak pbl § 20-1 m
 
Blankett Skifteutlegg 
Blankett Skjøte fast eiendom (Grunnboken) 
Blankett Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere eiendommer 
Blankett Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere erververe (kjøpere) 
Blankett Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere overdragere 
Blankett Skøyte fast eigedom (nynorsk) (Grunnboka) 
Blankett Søknad om reseksjonering av eiendom 
Blankett Søknad om seksjonering - støttedokument mer enn 180 seksjoner 
Blankett Søknad om seksjonering av eiendom 
Blankett Tinglysing av nye andeler i borettslag 
Blankett Varsel om oppmålingsforretning eiendom 
Blankett Varsel om oppmålingsforretning eiendom - Partsliste 
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no