VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Pantedokument, leierett fast eiendom

Pantedokument fast eiendom er en blankett man må bruke for å få tinglyst pant i Grunnboken.

Denne blankett er en spesialversjon som er tilrettelagt til bruk ved pant i tinglyst leierett/adkomstdokument. Leiekontrakten/adkomstdokumentet må være tinglyst før den kan pantsettes.  

Hjemmel for inngåelse av avtale om pant i fast eiendom er Panteloven kapitel 2. Klikk her dersom du vil ha mer informasjon om tinglysing.

Dersom leieavtalen gir rett til eksklusiv bruk av en bestemt del av en eiendom, og avtalen kan gjelde i mer enn 10 år, må arealet måles opp og gis et eget matrikkelnummer (festenr.), jf. matrikkelloven § 12 og matrikkelforskriften § 30. Les mer om oppmålingsplikten i Rundskriv for Tinglysingen, kapittel 14.4.


Partene (skyldner, panthaver og hjemmelshaver) må underskrive alle 3 sidene av pantedokumentet. Pantedokumentet må sendes inn i to originaler. 

For tinglysing sendes blanketten til Statens Kartverk. Kommunenummeret finner du ved å klikke her. Her finner du sjekkliste for tinglysning.

Ved innsendelse til Statens kartverk vil tinglysningsgebyret bli innkrevd i ettertid, klikk her for nærmere informasjon.  Klikk her for nærmere informasjon om avgift og gebyr ved tinglysing.

Husk at Innsender må oppgi organisasjonsnummer, jfr feltet Returneres til øverst på blanketten. Dersom organisasjonsnummeret for innsender ikke er oppgitt, vil Kartverket returnere pantedokumentet. I samme feltet kan innsenders interne referansenummer angis, noe som er nyttig da referansenummeret vil fremkomme på fakturaen som man mottar i ettertid. Klikk her for nærmere informasjon.

Relaterte dokumenter:
Pantedokument, fast eiendom med hjemmelshavers samtykke
Pantedokument, fast eiendom uten hjemmelshavers samtykke
Vedlegg pantedokument, flere pantsettere
Vedlegg pantedokument, flere panthavere
Vedlegg pantedokument, flere panteobjekter (eiendommer)


 
Pris: Kr 400,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no