VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Varsel om oppmålingsforretning eiendom - Partsliste

Denne blankett brukes sammen med Varsel om oppmålingsforretning og er regulert i Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften), se forskriftens § 37.

Det nye varslingsopplegget etter Matrikkeloven følger i prinsippet det gamle opplegget med en varslingsblankett og kvitteringsblankett. Partsstillings listen som nå ?kvitteringslisten? kalles er ment å dekke behovet for å synliggjøre alle parter for hverandre og angi i hvilken rolle de opptrer i ved varsel om og ved oppmålingsforretningen. Listen er forutsatt brukt både ved varsel, fremmøte og godkjenning av protokoll for forretningen. Listen angir også om man er hjemmelshaver eller opptrer med fullmakt. Originalen etableres av landmåler og beror hos han og ajourføres i takt med tilbakemeldinger i form av kvitterte kopier av listen eller kvittering ved fremmøte ved oppmålingsforretningen.

Oppmålingsforretning går ut på å klarleggje og beskrive grenser og rettar i tråd med partane sine påstandar og framlagde dokument, og elles bringe fram opplysningar og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuelt tinglysing.

I oppmålingsforretning for ny grunneigedom, ny festegrunn, nytt jordsameige og uteareal til eigarseksjon, skal alle grensene merkjast og målast i marka og oppgivast med koordinatar. Merking og måling er ikkje nødvendig for grenser som er tilfredsstillande merkte og koordinatbestemte i tidlegare forretning eller sak for jordskifteretten, eller når kommunen har gitt løyve etter § 10 fjerde ledd.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal setjast fram overfor den kommunen som skal matrikkelføre forretninga. Kommunen skal gjennomføre og matrikkelføre forretninga utan unødig opphald. Kommunen og rekvirenten kan avtale lengre frist, men ikkje lengre enn to år.

Oppmålingsforretning er et begrep som innføres i matrikkeloven, og som erstatter begrepene kart- og delingsforretning etter den tidligere gjeldende delingsloven. Blanketten tilsvarer Byggblankett 5883.

Etter gjennomført oppmålingsforretning og matrikulering sender kommunen melding til tinglysing.

Reglene om oppmålingsforretning finner du i matrikkellovens kapittel 7.

Klikk her (PDF-fil) for veiledning til utfylling av blanketten. Nyttig informasjon om temaet finner du Statens Kartverk sine nettsider.

Pris: Kr 100,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no