VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Direktoratet for byggkvalitet
Her finner du dokumentene kategorisert etter fagområder. Velg område og deretter dokument. Når du har valgt ønsket dokument kommer du inn i spørsmålsmodulen. Her har advokaten formulert spørsmål du må besvare og du finner råd og tips knyttet til hvert spørsmål.
 
Blå skrift = inngår i ditt abonnement
Brun skrift = inngår ikke i ditt abonnement (kan kjøpes enkeltvis)
 
[Tilbake]
Blankett Boligspesifikasjon i matrikkelen (byggesaksblankett 5176) 
Blankett Boligsspesifikasjon i Matrikkelen - fortsettelsesark 
Blankett Erklæring om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5181) 
Blankett Kontrollerklæring etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5149) 
Blankett Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven 
Blankett Lovkommentarer til eierseksjonslovens offentligrettslige regler 
Blankett Nabovarsel (byggesaksblanketter) - case 6 eiendommer 
Blankett Nabovarsel- gjenpartsark (byggesaksblankett 5155) 
Blankett Nabovarsel- hovedark (byggesaksblankett 5154) 
Blankett Nabovarsel- kvitteringsark (byggesaksblankett 5156) 
Blankett Opplysninger om tiltakets ytre rammer etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5175) 
Blankett Reguleringsplan - maler og sjekklister 
Blankett Samsvarserklæring etter plan- og bygningsloven TEK10 (byggesaksblankett 5148) 
Blankett Søknad om endring av tillatelse etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5168) 
Blankett Søknad om ferdigattest etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5167) 
Blankett Søknad om igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5151) 
Blankett Søknad om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5169) 
Blankett Søknad om sentral godkjenning av foretak etter kapitel 22 (byggesaksblankett 19462) 
Blankett Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5174) 
Blankett Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl § 20-4 og SAK kap 3 (byggesaksblankett 5153) 
Grunnbeløpet (G) er økt (21.05)
Grunnbeløpet i folketrygden
er nå økt med 4,98 prosent fra
101 351 kroner til 106 399 med virkning fra 1. mai 2021.
Klikk her for mer informasjon.
(03.05)
Permitteringsvarsel som følge av Corona-19 (08.04)
Er du arbeidsgiver og må permittere ansatte grunnet midlertidig arbeidsstans eller arbeidsreduksjon på grunn av tiltak forårsaket av Corna-19 pandemien, kan du ved hjelp av denne veiviseren få hjelp til å lage skreddersydde permitteringsvarsel. Klikk her for gratis tilgang til veiviseren.
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no