VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Søknad om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven (byggesaksblankett 5169)

Blanketten benyttes ved søknad etter plan- og bygningsloven § 21-10, SAK 10 §8-1 3. ledd.

Hovedregelen er etter loven at ferdigattest skal foreligge før bygget tas i bruk. I praksis er det imidlertid vanlig at bygget først tas i bruk i medhold av midlertidig brukstillatelse.

Midlertidig brukstillatelse er slik navnet tilsier en tillatelse til å bruke et byggverk midlertidig. Det betyr at bygget ikke fyller alle vilkårene for å utstede en ferdigattest, men at det likevel gjenstår såpass lite arbeid at «kommunen finner det ubetenkelig» at hele eller deler av bygget kan tas i bruk, jf PBL § 21-10. I søknad om midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår, det må bekreftes at bygget har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå samt når det skal stå ferdigstilt. Når kommunen fatter vedtak om midlertidig brukstillatelse, vil det fremgå hvilke endringer / ubedreinger som skal foretas eller ferdigstilles, samtidig som det gis en frist for når tiltaket skal være i samsvar med byggetillatelsen og regelverket for øvrig. I motsetning til en ferdigattest, som kommunen er pliktig til å utstede, utstedes en midlertidig brukstillatelse etter en skjønnsmessig vurdering av kommunen.

Blanketten lastes ned i PDF-format.


 
Pris: Kr 10,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
Grunnbeløpet (G) er økt (21.05)
Grunnbeløpet i folketrygden
er nå økt med 4,98 prosent fra
101 351 kroner til 106 399 med virkning fra 1. mai 2021.
Klikk her for mer informasjon.
(03.05)
Permitteringsvarsel som følge av Corona-19 (08.04)
Er du arbeidsgiver og må permittere ansatte grunnet midlertidig arbeidsstans eller arbeidsreduksjon på grunn av tiltak forårsaket av Corna-19 pandemien, kan du ved hjelp av denne veiviseren få hjelp til å lage skreddersydde permitteringsvarsel. Klikk her for gratis tilgang til veiviseren.
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no