VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
INFO Domstolene - gebyrer tvistemål m.m. - krav til tvistegjenstandens verdi ved anke

Rettsgebyr (R) er fra 01.01.2024 fastsatt til kr 1.277.

Forliksrådene: (rettsgebyrloven § 7)
For behandling av en sak ved forliksrådet betales 1 R (kr. 1.277,-).

Sivile tvistesaker (rettsgebyrloven § 8): (tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett)
Det påløper 5 x R første dag av hovedforhandlingen og deretter 3 x R for hver dag til og med dag 5, osv:

 • en dag, 5 R
 • to dager, 8 R
 • tre dager, 11 R
 • fire dager, 14 R
 • fem dager 17 R
 • seks dager 21 R
 • syv dager 25 R
 • åtte dager 29 R
  Deretter påløper 4 R per dag.
 • blir saken avvist, nektet fremmet eller hevet (2 x R)
 • blir saken forlikt/trukket før 4 uker før hovedforhandling (2 x R)
 • blir saken forlikt/trukket under hovedforhandling (2,5 x R)
  Fraværsdom (2,5 x R)
  Mortifikasjonssaker (0,8 x R)
  Enkelte sivile saker er unntatt fra gebyr, se rettsgebyrloven § 10.

  Småkravsprosess (rettsgebyrloven § 8):
  For saker som behandles etter reglene om småkravsprosess (tvisteloven kapitel 10), betales 3,5 R
  Hvis saken først har vært behandlet i Forliksrådet, reduseres betalingen med 1 R
  Fraværsdom 2,5 R
  Mortifikasjonssaker 0,8 R

  Skjønn m.v.(rettsgebyrloven kapitel 3):
  5 x R hver dag skjønn holdes
  Hvis skjønn heves før 1. dag (2 x R)

  Tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring
  Begjæring om tvangsfullbyrdelse (2,1 x R) (selv om begjæringen senere blir trukket tilbake eller avvist).
  Klage til tingretten i namssaker (1 R)
  Arrest og midlertidig forføyning (2,5 x R)
  Begjæring om om utlegg (1,25 x R)
  Behandling av begjæring om tvangsoppløsning av sameie (2,1 R)

 • For begjæringer etter tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 8-13 vises det til rettsgebyrloven § 14.

  Skifte- og konkursbehandling m.v.
  Proklama (4 x R)
  Dødsbo, felleseiebo, konkursbo som åpnes av tingretten (25 x R)
  (OBS! rekvirentansvaret i konkurs er 50 x R).
  - hvis konkursbehandlingen innstilles (12,5 x R)
  - hvis konkurssaken heves (3 x R)
  Forskudd til dekning av boomkostninger ved begjæring om offentlig skifte av felleseiebo og dødsbo = kr 30 000,- (kan variere noe da det blir fastsatt av den enkelte tingrett).
  Forberedene rettsmøte (2 x R)
  Gjeldsforhandlingsboer (5 x R)
  Se unntak og spesifiseringer i rettsgebyrloven kapitel 5.

  Notarialbekreftelser (notarius publicus)
  notarialattester (0,25 R).

  Oppbevaring av testamente
  For oppbevaring av testament hos domstol betales 0,8 R

  Lagmannsretten og Høyesterett

  Ankeforhandling (24R).

 • Det gjelder også anke i saker som behandles etter reglene om småkravsprosess. Imidlertid skal det bare betales 4R hvis lagmannsretten opphever dommen etter tvisteloven § 29-12 annet ledd.
 • Ved avledet anke betales rettsgebyr på (24R)
 • Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet betales (2R)
 • Anke over kjennelser og beslutninger  (6R)
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes innen 4 uker før hovedforhandling (2R)
 • Hvis saken blir forlikt/trekkes senere enn 4 uker før hovedforhandling (12R)
 • Hvis saken trekkes eller forlig inngås under hovedforhandling, betales halvparten av fullt gebyr
 • Tillegg for ankeforhandling som varer mer enn 1 dag:

   

  1 dag

   (24R)  


   

  2 dager

   (27R)


   

  3 dager

   (30R)


   

  4 dager

   (33R)


   

  5 dager

   (36R)


   

  6 dager

   (40R)


   

  7 dager

   (44R)


   

  8 dager    

   (48R)


  KILDE: www.domstol.no


   
  (09.06)
  (03.05)
  Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
  Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
  Klikk her for å lese personvernerklæringen.
  (19.02)

  Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no