VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Søknad om lønnsgarantidekning - blankett A:
Melding om lønnskrav til konkursboet

Blanketten er utstedt av NAV. Den fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer, som videresender søknaden til NAV.

Den statlige lønnsgarantiordningen skal sikre at vanlige lønnsmottakere får utbetalt lønn, feriepenger mv. som arbeidstakeren beviselig har til gode når arbeidstakeren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs. Hovedregelen er at vanlige lønnsmottakere faller inn under lønnsgarantiordningen, men ikke daglig leder, styremedlemmer eller eier og dennes nærstående.

Nye regler fra 1. januar 2014 begrenser arbeidstakeres rettigheter til lønnsgaranti. Lovendringen ble vedtatt i Stortinget i desember 2013. I konkursbo med fristdag etter 01.01.2014 vil lønnsgarantien være begrenset til å dekke krav inntil en måned regnet fra konkursåpningstidspunktet. Dekning av feriepenger begrenses til feriepenger som er opptjent i samme år som året for fristdagen i konkursen og året før. Se lov 13. desember 2013 nr. 105.

En utfyllende veiledning følger blanketten. Se for øvrig ytterligere informasjon fra NAV og Konkursrådet om den statlige lønnsgarantiordningen.

HJEMMELLISTE:
Lønnsgarantiloven
Lønnsgarantiforskriften
Dekningsloven
Konkursloven kap VIII
Ferieloven kap III


 
Pris: Gratis
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Hent blankett >>
Grunnbeløpet (G) er økt (21.05)
Grunnbeløpet i folketrygden
er nå økt med 4,98 prosent fra
101 351 kroner til 106 399 med virkning fra 1. mai 2021.
Klikk her for mer informasjon.
(03.05)
Permitteringsvarsel som følge av Corona-19 (08.04)
Er du arbeidsgiver og må permittere ansatte grunnet midlertidig arbeidsstans eller arbeidsreduksjon på grunn av tiltak forårsaket av Corna-19 pandemien, kan du ved hjelp av denne veiviseren få hjelp til å lage skreddersydde permitteringsvarsel. Klikk her for gratis tilgang til veiviseren.
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no