VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Fullmakt - møte i Husleietvistutvalg
Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Akershus, Oslo, Bergen (og Trondheim fra 01.10.2010) med hjemmel i husleieloven § 12-5. Utvalget kan både mekle og treffe avgjørelse.
 
Husleietvistutvalget kan behandle saken uansett om utleieren eller leieren er et selskap eller en privatperson. Saken kan for eksempel dreie seg om skyldig leie, erstatningskrav, oppsigelse, mangler ved leiligheten, leiesummens størrelse eller partenes rettigheter og plikter for øvrig.

Både private og juridiske personer har i de fleste tilfeller rett til å la seg representere med fullmektig. Foreligger slik fullmakt kan fullmektigen på vegne av fullmaktsgiveren foreta bindene rettslige disposisjoner på vegne av fullmaktsgiveren. Rettsreglene om fullmakt er angitt i avtalelovens kapitel 2.

En fullmektig må levere en skriftlig fullmakt. En fullmakt gir normalt bare rett til å representere parten. Advokater og inkassobyråer trenger ikke å fremvise en slik alminnelig fullmakt. Skal fullmektigen også ha mulighet til å inngå forlik på partens vegne, må dette fremgå av fullmakten. Dette gjelder også advokater og inkassobyråer.

Fullmaktsgiveren kan når som helst trekke fullmakten tilbake. Fullmaktsgiveren må i så fall kreve den avgitte fullmakt levert tilbake slik at fullmektigen ikke lenger er legitimert overfor godtroerververe, jfr. avtalelovens § 16, jfr. § 12.

Det er ingen plikt til å bruke dette fullmaktsskjema. Skjemaet er kun ment som et hjelpemiddel for å få med de nødvendigste opplysningene for at Husleietvistutvalget kan godkjenne fullmakten.

Skjemaet er utarbeidet av Husleietvistutvalget. Andre fullmaktsmaler i AdvokatOnline er:

Anmeldelsesfullmakt fra firma
Fullmakt - generell
Fullmakt - møte i Husleietvistutvalg
Fullmakt ved privat skifte av dødsbo
Fullmakt, tilbakekallelse
Generalfullmakt vedr fast eiendom

Pris: Gratis
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no