VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Søknad om lønnsgarantidekning - blankett B:
Samleliste for bostyrer
Det vises til lønnsgarantiforskriften § 5-4 (2) om bostyrers plikter i forbindelse med kontroll og fremsendelse av søknader, se også §§ 3-1 og 3-2.

Etter å ha kontrollert og vurdert opplysningene i arbeidstakerens søknad, skal bostyrer oversende kravene til NAV. Blankett A skal bare sendes inn når direktoratet krever det.

På samlelisten skal det bare føres opp krav som er eller vil bli innstilt som prioriterte av klasse 1 i boet, se dekningsloven § 9-3. Selv om bostyrer ikke innstiller krav som prioriterte av klasse 1, har arbeidstakeren rett til å få kravene behandlet i direktoratet.

Samlelisten skal kun inneholde forfalte krav. Det skal sendes inn nye samlelister etter hvert som kravene forfaller. I boer med mange arbeidstakere er det av praktiske årsaker ønskelig at søkerne føres opp i alfabetisk rekkefølge ved samtlige innsendelser til direktoratet.

En utfyllende veiledning følger blanketten. Se for øvrig ytterligere informasjon fra NAV og Konkursrådet om den statlige lønnsgarantiordningen.

HJEMMELLISTE:
Lønnsgarantiloven
Lønnsgarantiforskriften
Dekningsloven
Konkursloven kap VIII
Ferieloven kap III

VED Å KLIKKE PÅ KNAPPEN "Hent blankett" NEDENFOR VIL BLANKETTEN BLI LASTET NED I PDF-FORMAT. VI ANBEFALER HELLER Å LASTE DEN AVANSERTE OG FLEKSIBLE UTGAVEN I EXCEL-FORMAT VED Å KLIKKE HER.


 
Pris: Gratis
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no