VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Klage - skjema for sak til behandling i Husleietvistutvalg
Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Akershus, Oslo, Bergen og Trondheim (fra 01.10.2010) med hjemmel i husleieloven § 12-5. Utvalget kan både mekle og treffe avgjørelse.
 
Husleietvistutvalget kan behandle saken uansett om utleieren eller leieren er et selskap eller en privatperson. Saken kan for eksempel dreie seg om skyldig leie, erstatningskrav, oppsigelse, mangler ved leiligheten, leiesummens størrelse eller partenes rettigheter og plikter for øvrig.

Forholdet til forliksrådet
Alle tvister starter normalt i forliksrådet. Det finnes forliksråd i alle kommuner. Husleietvistutvalget er en førsteinstans som er sidestilt med forliksrådet. Forliksrådet kan ikke behandle saker som kan avgjøres av husleietvistutvalg, jf. husll. § 12-5 annet ledd annet punktum. Der hvor det finnes et husleietvistutvalg som kan behandle saken, må forliksrådet med andre ord avvise saken hvis klagen feilsendes dit. Finnes det ikke noe husleietvistutvalg som kan behandle saken, er det forliksrådet som er rett instans.

Tvister som gjelder leie av forretningslokaler, ferie- og fritidsboliger samt hotellrom e.l. faller utenfor Husleietvistutvalgets myndighetsområde. Klager vedrørende slike tvister må derfor i alle tilfeller sendes til forliksrådet.

Det er ingen plikt til å bruke dette klageskjema, det kan gjerne være et brev/notat/prosesskriv. Skjemaet er kun ment som et hjelpemiddel for å få med de nødvendigste opplysningene og dokumentasjon for at Husleietvistutvalget kan behandle saken.

Pris: Gratis
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no