VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Melding fra arbeidsgiver til NAV ved masseoppsigelse / permittering

KLIKK HER for oppdatert informasjon fra NAV med  informasjon om unntaksreglene pga Corona epidemien.

Ved masseoppsigelse plikter arbeidsgiver straks å sende melding om dette til  Arbeids- og velferdsetaten (NAV), jfr arbeidsmarkedsloven § 8. Planlagte masseoppsigelser får tidligst virkning 30 dager etter at NAV er underrettet. Meldingen skal gis på denne blanketten som er utarbeidet av NAV.

Det samme gjelder dersom arbeidstakerne vil bli permittert uten lønn, eller i mer enn 4 uker vil få sin ukentlige arbeidstid innskrenket til under 30 timer. Melding skal gis senest to måneder før omlegging eller innskrenking blir satt i verk med mindre den ikke kunne forutsees så tidlig, jfr arbeidsmarkedsloven § 8. Klikk her for nærmere informasjon om permitteringer fra NAV.

Melding sendes til NAV i det distrikt der virksomheten ligger. Hvis virksomheten har 30 arbeidstakere eller flere, er det også plikt til å sende melding til Fylkeskommunen i henhold til Omstillingslova (Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd av 6. juni 2008 nr 38).

Masseoppsigelser defineres i arbeidsmiljøloven § 15-2 (1) som oppsigelse av minst 10 arbeidstakere innenfor et tidsrom på 30 dager uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte oppsagte arbeidstageres forhold, men altså er begrunnet i virksomhetens forhold.

Klikk her for mer praktisk informasjon om masseoppsigelse og permitteringer fra NAV.

Anbefalt faglitteratur om temaet:
"Permitteringer, nedbemanninger og sluttpakker" av advokat Nicolay Skarning

Klikk her for en orientering fra Advokatfirma Kvale om hvordan man bør gå fram ved permittering pga Corona.

KLIKK HER for å levere meldingen med Altinn.


 
Pris: Gratis
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no