VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Styreinstruks

Aksjelovens § 6 - 23 pålegger alle selskaper som har ansatterepresentanter i styret å ha en styreinstruks. Kravene til ansatterepresentasjon som også medfører plikt til å ha styreinstruks, fremgår av aksjelovens  §§ 6-4 og 6-5. Det er antallet ansatte i bedriften som er avgjørende. Hovedregelene er som følger:

I bedrifter med under 30 arbeidstakere har de ansatte ikke krav på styrerepresentasjon.  I bedrifter med 30 ?200 arbeidstakere har de ansatte krav på styrerepresentasjon dersom flertallet av de ansatte krever det. (Fra 30 ? 50 ansatte kreves 2/3 flertall, over 50 er det nok med simpelt flertall, dvs. over halvparten av stemmene.)

Se også Forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften). Instruksen skal i flg. loven inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Den skal også inneholde regler for innkalling og møtebehandling.

Det kan være fornuftig også for mindre selskaper som ikke har ansatte i styret å utarbeide en slik instruks. Instruksen er et godt verktøy for både styret og daglig leder for samarbeidet dem imellom. 

Mer informasjon om ansattes representasjonsrett finner du på jusstorget.no.

Klikk på "Til veiviseren" for å komme til spørsmålene.
Dokumentet genereres etter at alle spørsmålene er besvart, og du kan lagre dokumentet i Word- eller PDF-format på din egen PC.
 
Pris: Kr 800,- inklusiv mva.  
Til veiviseren >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no