VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Oppholds- eller arbeidstillatelse (UDI)

Denne blankett er "Søknad om tillatelse til arbeid og opphold" utgitt av UDI med kode GP-7028.

Alle utlendinger som ikke er EU eller EØS-borgere (untatt Romania og Bulgaria) trenger oppholdstillatelse hvis de har til hensikt å være i Norge i mer enn 3 måneder. Arbeidstillatelse er nødvendig for utlendinger som planlegger å ta arbeid eller vil drive ervervsvirksomhet i Norge.

Nordiske borgere, personell på utenlandske tog, fly, buss og lastebil i international trafikk og nødvendig vakt og vedlikeholdsmannskap på skip i opplag er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse.

Det gjøres oppmerksom på at man må være fylt 15 år for å kunne få første gangs oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse på selvstendig grunnlag. Søkere mellom 15 og 18 år må ha samtykke fra foreldre eller andre som utøver foreldreansvaret og skal fylle ut eget skjema.

Ved familiegjenforening gjelder derimot ingen nedre aldersgrense. Barn under 18 år kan tas med på en av foreldrenes skjema. Barn mellom 15 og 18 år som søker arbeidstillatelse, må ha samtykke fra foreldrene eller andre som utøver foreldreansvaret og skal fylle ut eget skjema.

Den som er over 18 år eller mellom 15 og 18 og har nødvendig samtykke, kan få arbeidstillatelse uten at det foreligger et arbeidstilbud.

I Norge leveres ferdig utfylt søknadsskjemaet til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor, i utlandet leveres det til den norske ambassaden eller utenriksstasjonen. På disse stedene vil du også kunne få veiledning til å fylle ut skjemaene.

Klikk her for sjekkliste og nærmere informasjon fra UDI om utfylling av blanketten. For ytterligere informasjon vises det til UDI sine nettsider om temaet.


 
Pris: Gratis
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no