VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
INFO Forsinkelsesrente - kalkulator

Ved forsinket betaling kan kreditor på visse vilkår kreve forsinkelsesrente (tidligere kalt morarente):

Fra 1. januar 2024 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 12,5%, opp 0,75% fra siste halvår 2023.

Det er også fastsatt retningslinjer for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente og fastsettelse av standardkompensasjon for inndrivelseskostnader.

Se nærmere informasjon fra Finansdepartementet ved å klikke her.

Rentesatsen fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst sju prosentpoeng.

Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, departementet ble 12. desember 2003 nr. 1509 delegert myndigheten etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum.

HJEMMEL:
Lov om renter ved forsinket betaling m.m. (LOV-1976-12-17-100).
Forskrifter til forsinkelsesrenteloven

KALKULATORER:
Kalkulator for beregning av forsinkelsesrenter
(Kilde: Sticos.no)

TABELL:
Historisk utvikling av Forsinkelsesrenten (tabell)


 
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no