VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Kjøp, salg og overdragelse
Her finner du dokumentene kategorisert etter fagområder. Velg område og deretter dokument. Når du har valgt ønsket dokument kommer du inn i spørsmålsmodulen. Her har advokaten formulert spørsmål du må besvare og du finner råd og tips knyttet til hvert spørsmål.
 
Blå skrift = inngår i ditt abonnement
Brun skrift = inngår ikke i ditt abonnement (kan kjøpes enkeltvis)
 
[Tilbake]
Blankett Begjæring om mortifikasjon av ikke innfridd pantobligasjon 
Blankett Begjæring om mortifikasjon av innfridd pantobligasjon 
Blankett Begjæring om tvangssalg/tvangsbruk av fast eiendom 
Blankett Boligspesifikasjon i matrikkelen (byggesaksblankett 5176) 
Blankett Boligsspesifikasjon i Matrikkelen - fortsettelsesark 
Blankett Budjournal 
Blankett Budskjema / Kjøpetilbud fast eiendom 
Blankett Budskjema tvangssalg fast eiendom 
Blankett Deling av grunneiendom og rekvisisjon av kartforretning 
Blankett Depotjournal 
Blankett Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense LDIR-356 
Blankett Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom LDIR-0360 
Blankett Egenerklæringsskjema - vedlegg til NS 3600 
Blankett Erklæring om arealoverføring 
Blankett Erklæring om endring av festegrunn 
Blankett Erklæring om rettighet i fast eiendom 
Blankett Festekontrakt 
Blankett Festekontrakt - vedlegg for flere eiendommer 
Blankett Fordeling av sameieandeler ved seksjonering 
Blankett Fullmakt 
Blankett Fullmakt oppmålingsforretning mv Kartverket 
Blankett Fullmakt salg fast eiendom 
Blankett Fullmakt, tilbakekallelse 
Blankett Generalfullmakt vedr fast eiendom 
Blankett Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte 
Veiviser INFO Grunnboken - gebyrer tinglysing 
Veiviser INFO om jordskifte og Jordskifteretten 
Blankett Inneståelseserklæring fra eiendomsmegler 
Blankett Kjøpekontrakt eierleilighet 
Blankett Kjøpekontrakt enebolig og rekkehus 
Blankett Kjøpekontrakt næringseiendom 
Blankett Kjøpekontrakt tomt 
Blankett Krav om sak for Jordskifteretten 
Blankett Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 
Blankett Meglingsjournal 
Blankett Melding til folkeregisteret om flytting 
Blankett Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet 
Blankett Melding til folkeregisteret om flytting fra utlandet (engelsk) 
Blankett Oppdragsavtale eiendomsmegling - fast pris 
Blankett Oppdragsavtale eiendomsmegling - provisjon 
Blankett Oppdragsavtale eiendomsmegling - timepris 
Blankett Oppdragsjournal 
Blankett Oppgjørsoppstilling til kjøper 
Blankett Oppgjørsoppstilling til selger 
Blankett Opsjonsavtale kjøp fast eiendom 
Blankett Overtagelseserklæring 
Blankett Pantedokument, fast eiendom - sikringsobligasjon/urådighetserklæring 
Blankett Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere panteobjekter (eiendommer) 
Blankett Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere panthavere 
Blankett Pantedokument, fast eiendom - vedlegg for flere pantsettere 
Blankett Pantedokument, fast eiendom med hjemmelshavers samtykke 
Blankett Pantedokument, fast eiendom uten hjemmelshavers samtykke 
Blankett Protokoll for oppmålingsforretning, matrikkelloven 
Blankett Rekvisisjon av oppmålingsforretning - unntatt byggesaksbehandling 
Blankett Rekvisisjon av oppmålingsforretning
- søknadspliktige tiltak pbl § 20-1 m
 
Blankett Skjøte fast eiendom (Grunnboken) 
Blankett Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere eiendommer 
Blankett Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere erververe (kjøpere) 
Blankett Skjøte fast eiendom - vedlegg for flere overdragere 
Blankett Skøyte fast eigedom (nynorsk) (Grunnboka) 
Blankett Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom LIDR-0359 
Blankett Søknad om seksjonering av eiendom 
Blankett Varsel om oppmålingsforretning eiendom 
Blankett Varsel om oppmålingsforretning eiendom - Partsliste 
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no