VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Begjæring om mortifikasjon av innfridd pantobligasjon

Mortifikasjon er en ugyldighetserklæring. Det går ut på at et bestemt dokument kjennes ugyldig og at det etterpå ikke skal ha den virkningen som innholdet tilsier. Mortifikasjon kan skje både til fordel for kreditor og skyldneren. Helgeland tingrett er verneting for alle saker om mortifikasjon av dokumenter.

Hjemmel er lov om mortifikasjon av skuldbrev m. v. av 18. desember 1959 nr. 2.

Dersom et dokument som er omhandlet i mortifikasjonsloven § 1, er bortkommet eller ødelagt, kan det på nærmere bestemte vilkår begjæres mortifikasjonsdom.

Alle saker om mortifikasjon skal behandles ved Helgeland tingrett som har utarbeidet en veiledning for mortifikasjon.

Begjæringen med vedlegg innsendes i ett eksemplar. Saksøkers boligadresse eller forretningsadresse og eventuelt prosessfullmektigens navn og adresse må oppgis.

Gebyrplikt inntrer når saken anses innført i rettens saksliste. For andre innsendere enn advokater vil dette si først når gebyr er registrert mottatt. Gebyret er (jf rettsgebyrlovens § 9) er fastsatt til 0,8 x R (R= rettsgebyr p.t.(2024) = kr. 1.277,-) som gir et gebyr på kr 1021.


 
Pris: Kr 500,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no