VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Kjøpekontrakt eierleilighet

Denne kjøpekontrakten er tilpasset salg av eierleilighet. Den er videre tilpasset salg hvor en megler forestår oppgjøret. Dersom megler ikke skal forstå oppgjøret anbefales at man kontakter en advokat for konsultasjon. Kontrakten er ikke tilrettelagt for salg hvor grunnen er festet.

Enkelte av bestemmelsen i avtalen kan ikke fravikes til ugunst for kjøper dersom dette er et forbrukerkjøp, jfr. avhendingsloven § 1-2 (2). Ved salg til næringsdrivende kan de fleste bestemmelsene fravikes, med mindre det er angitt i loven at bestemmelsen ikke kan fravikes. Særlig vedrører dette bestemmelsene som knytter seg til spørsmålet om når det foreligger en mangel, og kjøpers krav ved selgers mislighold. Avhendingsloven definerer forbrukerkjøp som kjøp av eiendom når eiendommen i hovedsak er til personlig bruk for kjøperen med familie, husstand eller omgangskrets. Kjøpet er likevel ikke et forbrukerkjøp dersom selgeren på avtaletidspunktet verken kjente eller burde ha kjent til at eiendommen var kjøpt til et slikt formål.

RELATERTE DOKUMENTER/BLANKETTER:
Skjøte
Pantedokument fast eiendom
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense
Overtakelseserklæring
Oppgjørsoppstilling til selger
Oppgjørsoppstilling til kjøper

Dersom du etter å ha fylt ut dokumentmalen har behov for å endre standardteksten, kan du gjøre dette ved å oppheve dokumentbeskyttelsen.     Klikk her for å se hvordan dette gjøres.


 
Pris: Kr 1000,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no