VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Konkursvarsel

Dette er et varsel om konkurs i medhold av konkursloven § 60 og § 63. Dette konkursvarselet kan brukes av både privatpersoner og juridiske personer, men saksøkte må være næringsdrivende med lovbestemt regnskapsplikt.

Konkursvarselet sendes i to eksemplarer til Hovedstevnevitnet i den krets saksøkte har sin forretningsadresse. Begge varslene må underskrives av saksøker. Hovedstevnevitnet forkynner konkursvarselet overfor saksøkte (kreditor). Klikk her for nærmere informasjon om hvordan forkynningen foretas. Forkynningen er gebyrbelagt med 1/2 R (rettsgebyr).

For nærmere informasjon om konkurs fra domstolene klikk her. Nedenfor finner du mer informasjon om vilkårene for å kunne begjære konkurs.

En grundig gjennomgang av forholdene rundt konkurs finner du hos Konkursrådet i artiklene:
Huskeliste for Konkursbegjæring
Rettens behandling av konkursbegjæringer
Fremgangsmåten ved begjæring av konkurs - Rekvirenthåndboken

Dersom kreditor ikke gjør opp for seg innen fristen som er angitt i konkursvarselet vil neste sted i prosessen være å begjære kreditor konkurs. Dersom et konkursbo som er åpnet i henhold til konkursloven § 60 ikke har tilstrekkelig midler til å dekke kostnadene ved bobehandlingen, er den som har begjært konkurs åpnet ansvarlig for de bokostnadene boet ikke kan dekke. Ansvaret er begrenset til 50 ganger rettsgebyret (R), jfr forskrift 2005-01-27-70.

Dersom du etter å ha fylt ut dokumentmalen har behov for å endre standardteksten, kan du gjøre dette ved å oppheve dokumentbeskyttelsen. Klikk her for å se hvordan dette gjøres.


 
Pris: Kr 500,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no