VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Gjeldsbrev, juridisk person m/ kausjonserklæring

Dette gjeldsbrevet er en erklæring fra en juridisk person (ASA, AS, DA, BA, NUF, ENK) til en annen (privat eller juridisk person) om at han skylder penger.

Gjeldsbrevet inneholder også en selvskyldnerkausjonserklæring som medfører at kreditor straks ved forfall kan gå på selvskyldnerkausjonisten ved mislighold av låntakers forpliktelser i henhold til gjeldsbrevet. Dersom flere selvskyldnerkausjonister hefter disse solidarisk, jfr gjeldsbrevlovens § 39.

Gjeldsbrevet har alle de formelle krav som stilles til et gjeldsbrev med de rettsvirkninger som det medfølger, se nærmere Gjeldsbrevloven 2 kapitel. Långiver har anledning å overdra gjeldsbrevet ("eller ordre") og er således et omsetningsgjeldsbrev. Låntaker kan ikke overdra gjeldsbrevet uten långivers skriftlige samtykke.

Gjeldsbrevet er ikke tilrettelagt til bruk for finansinstitusjoner eller andre virksomheter som faller inn under finansavtaleloven.

Dersom gjelden skal kunne inndrives uten søksmål stiller Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 krav til at avtalen må undertegnes av to vitner. Underskriften kan bekreftes enten av 2 myndige vitner eller av en dommer, lensmann eller lensmannsbetjent, namsmann eller namsmannsfullmektig godtatt av namsretten, advokat eller autorisert advokatfullmektig, statsautorisert eller registrert revisor, autorisert eiendomsmegler, inkassobevillingshaver som er i tjeneste hos inkassator eller norsk eller utenlandsk notarius publicus.

Ved innfrielse av gjelden påføres det på avtalens bakside at gjelden er innfridd og dateres og signeres av fordringshaveren. Gjeldsbrevet overleveres låntaker i kvittert stand.

Långiver beholder originalen av gjeldsbrevet m/kausjonserklæringen og låntaker og kausjonist beholder hver sin kopi.

Relaterte dokumenter:
Gjeldsbrev, juridisk person m/ kausjonserklæring
Gjeldsbrev, privat person m/ kausjonserklæring
Gjeldsbrev (omsetningsgjeldsbrev), låntaker juridisk person
Gjeldsbrev (omsetningsgjeldsbrev), låntaker privat person
Låneavtale, låntaker juridisk person
Låneavtale, låntaker privat person

OBS! Da gjeldsbrevet inklusive selvskyldnerkausjonen er på to sider må det skrives ut på kun ett ark, dvs på arket forside og bakside. Dette er nødvendig fordi selvskyldnererklæringen må entydig henge sammen med gjeldsbrevet.

Dersom du etter å ha fylt ut skjemaet har behov for å endre standardteksten, kan du gjøre dette ved å oppheve dokumentbeskyttelsen. Klikk her for å se hvordan dette gjøres.

Pris: Kr 500,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no