VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Krav om dekning for forskutterte lønnsgarantimidler (NAV)

Denne blankett er utstedt av NAV og skal fylles ut av bostyrer.

På bakgrunn av overdratte lønnskrav til NAV, krever NAV dekning i lønnsgarantimidler eller boet for forskutterte dagpenger ved konkurs mv. Kravet gjøres gjeldende med samme fortrinnsrett som de overdratte lønnskrav, jf dekningsloven § 9-3 første ledd nr 1 bokstav e, femte ledd. Forskutterte dagpenger skal således ikke medføre redusert fortrinnsrett. Overdragelse av de enkelte lønnskrav er tidligere meddelt bostyrer.

Med hjemmel i folketrygdloven § 21-4 bes bostyrer gi NAV lokalt spesifisert melding pr. arbeidstaker når utbetaling skjer, slik at NAV kan foreta avstemming av de enkelte krav mot innbetalt beløp. Det er ikke nødvendig med skriftlig underretning til NAV Økonomitjeneste Oslo om når innbetaling skjer. På innbetalingsblanketten er det imidlertid viktig å alltid oppgi eget navn og adresse, koordinerende NAV, samt boets navn og organisasjonsnummer.

Klikk her for blanketten med nynorsk tekst.

En utfyllende veiledning følger blanketten. Se for øvrig ytterligere informasjon fra NAV og Konkursrådet om den statlige lønnsgarantiordningen.

HJEMMELLISTE:
Lønnsgarantiloven
Lønnsgarantiforskriften
Dekningsloven
Konkursloven kap VIII
Ferieloven kap III

Pris: Kr 10,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
Grunnbeløpet (G) er økt (21.05)
Grunnbeløpet i folketrygden
er nå økt med 4,98 prosent fra
101 351 kroner til 106 399 med virkning fra 1. mai 2021.
Klikk her for mer informasjon.
(03.05)
Permitteringsvarsel som følge av Corona-19 (08.04)
Er du arbeidsgiver og må permittere ansatte grunnet midlertidig arbeidsstans eller arbeidsreduksjon på grunn av tiltak forårsaket av Corna-19 pandemien, kan du ved hjelp av denne veiviseren få hjelp til å lage skreddersydde permitteringsvarsel. Klikk her for gratis tilgang til veiviseren.
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no