VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Permitteringsvarsel - delvis - bestemt tidsperiode

Dette dokument "Varsel om permittering" er til bruk for arbeidsgivere til å varsle arbeidstakere om at de vil bli delvis permittert for en bestemt tidsperiode. Dette kan arbeidsgiver gjøre med bakgrunn i midlertidig driftsinnskrenkning, ordresvikt eller driftsstans av ulike årsaker som f. eks brann, naturkatastrofe.

Med permittering menes at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle.

Ved å permittere ansatte fritar arbeidsgiver den permitterte for arbeidsplikt og arbeidsgiver blir fritatt fra sin lønnsplikt. Det er en klar forutsetning for permitteringen at driftsstansen/driftsinnskrenkningen er av midlertidig karakter. Hvis driftsinnskrenkningene er av mer permanent karakter, gis det ikke adgang til å permittere. Oppsigelser er her eneste utvei.

Arbeidstaker har krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode den første tid etter at permittering er iverksatt. Arbeidsgiverperioden løper fra og med den første arbeidsdag permitteringen omfatter. Arbeidsgiverperiodens lengde er ti arbeidsdager. Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, gjelder ingen arbeidsgiverperiode.

Etter Hovedavtalen skal det gis 14 dagers varsel ved iverksettelse av permitteringer. Varselet gjelder fra arbeidstidens slutt den dagen det gis. På bakgrunn av rettspraksis er det lagt til grunn at bedrifter som ikke er bundet av tariffavtaler også er pliktig til å gi ut permitteringsvarsel 14 dager før permitteringen iverksettes. Varslingsperioden begynner å løpe fra det tidspunkt det kommer frem til arbeidstakeren, jf. alminnelige avtalerettslige bestemmelser.

I varslingsperioden skal man arbeide og følgelig motta lønn som vanlig. Varslingsperioden vil følges av en lønnspliktperiode. Etter denne perioden vil arbeidstaker vanligvis ha krav på dagpenger fra NAV.

Mer om lønnsplikten kan du lese i Lov om lønnsplikt under permittering og tilhørende forskrift.

Nyttig informasjon på følgende lenker:
Permittering, lønnsplikt og oppsigelser (info fra NAV)
Permittering av ansatte - hvilke regler gjelder? (info fra Jusstorget.no)
Faktaside om permittering (info fra Arbeidstilsynet)

Relaterte dokumenter er:
Melding fra arbeidsgiver til NAV ved masseoppsigelse / permittering


 
Pris: Kr 500,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
Grunnbeløpet (G) er økt (21.05)
Grunnbeløpet i folketrygden
er nå økt med 4,98 prosent fra
101 351 kroner til 106 399 med virkning fra 1. mai 2021.
Klikk her for mer informasjon.
(03.05)
Permitteringsvarsel som følge av Corona-19 (08.04)
Er du arbeidsgiver og må permittere ansatte grunnet midlertidig arbeidsstans eller arbeidsreduksjon på grunn av tiltak forårsaket av Corna-19 pandemien, kan du ved hjelp av denne veiviseren få hjelp til å lage skreddersydde permitteringsvarsel. Klikk her for gratis tilgang til veiviseren.
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no