VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Liste over anmeldte fordringer med innstillinger i konkursbo

Denne blankett er til bruk for bobestyrere i konkursbo ved opplisting av anmeldte fordringer i boet. Blanketten har kode GA-5515.

I henhold til konkurslovens § 110 skal bostyreren føre liste over de fordringer som blir anmeldt i boet med angivelse av den prioritet fordringshaveren mener å ha krav på.

Bostyreren skal snarest mulig angi i listen det beløp og den prioritet det innstilles på at den enkelte fordring skal godkjennes med. Bostyreren skal også gi et anslag over de massefordringer og dermed likestilte fordringer som antas å ville bli gjort gjeldende mot boet.

Bostyreren skal ikke innstille fordringer som åpenbart ikke vil oppnå dekning eller eventuell minimumsdekning fastsatt etter konkurslovens § 128 tredje ledd selv om anmeldelsen legges til grunn. Fordringshavere som etter dette ikke får innstilt sine fordringer, skal underrettes om at deres fordringer ikke vil bli innstilt og prøvd.

Alle som har en rettslig interesse i konkursbehandlingen, har rett til å gjøre seg kjent med listen og fordringsanmeldelsene.

Denne blankett er i Excel-format og krever derfor at du har Excel regneark installert på din PC. Regnarket er ikke låst og brukeren kan redigere fritt dersom det er ønskelig. De anmeldte fordringene angis fortløpende og beløpene blir automatisk summert i den øverste linjen. Det er i utgangspunktet satt av 100 linjer, men brukeren kan selv nummerere utover dette til det uendelige. Har man få fordringanmeldinger kan den overskytende nummerrekken slettes slik at det ikke skrives ut flere sider enn nødvendig.

Pris: Kr 250,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
Grunnbeløpet (G) er økt (21.05)
Grunnbeløpet i folketrygden
er nå økt med 4,98 prosent fra
101 351 kroner til 106 399 med virkning fra 1. mai 2021.
Klikk her for mer informasjon.
(03.05)
Permitteringsvarsel som følge av Corona-19 (08.04)
Er du arbeidsgiver og må permittere ansatte grunnet midlertidig arbeidsstans eller arbeidsreduksjon på grunn av tiltak forårsaket av Corna-19 pandemien, kan du ved hjelp av denne veiviseren få hjelp til å lage skreddersydde permitteringsvarsel. Klikk her for gratis tilgang til veiviseren.
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no