VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Anmeldelsesfullmakt fra firma

Det er kun styret i et firma, eller en person myndiggjort av styret, som kan anmelde naskeri og tyveri til politiet. Det er viktig at personen som anmelder har fått formell fullmakt til å representere firmaet i denne saken. Det kan være styrelederen, administrerende direktør eller en annen person som styret har gitt fullmakt. Anmeldelsen vil oftest være mer effektiv dersom den kommer fra en person som har direkte kjennskap til saken, eksempel butikksjef. Det kan være hensiktsmessig at fullmakten gis skriftlig, for å unngå uklarheter senere. I noen tilfeller kan politiet be om å få se fullmakten.

Selv om du har tatt tyven og du har ringt politiet og anmeldt forholdet, er ikke dette nok til at tyven blir straffet. Naskeri er nemlig ikke undergitt såkalt offentlig påtale. Det kreves en begjæring fra fornærmede for at politiet skal kunne gå videre med saken. F.eks ved naskeri fra butikk er det butikken som sådan som er fornærmet, ikke butikksjefen eller andre ansatte i butikken.

For at de ansatte kan inngi anmeldelse på vegne av selskapet, trengs derfor en fullmakt fra styret.

Hovedregelen er at det er styret som på vegne av et selskap kan begjære påtale. Det er særdeles upraktisk å måtte holde styremøte hver gang noen blir tatt for naskeri. Derfor gir straffeloven styret adgang til å gi daglig leder, styremedlem, eller den som er meddelt prokura (har fullmakt til å tegne selskapet) fullmakt til å begjære påtale for styret. Dette gjelder også ved fremtidige straffbare handlinger. Men det kreves at type straffbar handling presiseres i fullmakten.

Mer informasjon om anmeldelse og påtale av naskeri finner du på Jusstorget.no.

Pris: Kr 200,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
(09.06)
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no