VI TILBYR:
 
  Abonnement
    Kjøp et abonnement, og du kan laste ned et ubegrenset antall avtalemaler og blankettformularer! Tegn abonnement nå og du vil umiddelbart få tilgang til vårt store malarkiv.
 
Spesialtilpassede abonnementer for:
 Advokater
 Revisorer og Regnskapsførere
 Bedriftsledere, proff
 Bedriftsledere, standard

  Kjøp enkeltdokumenter
    Du kan kjøpe et enkelt dokument eller blankett som du kan laste ned straks!
Klikk her for enkeltkjøp
 
  Finn ditt dokument:
   
 
 
  Garanti
  AdvokatOnline er den enkleste og raskeste veien til juridiske kvalitetsdokumenter og vi er sikre på at du blir fornøyd. Hvis ikke, gir vi deg pengene tilbake dersom du innen 14 dager etter bestilling av abonnement sender oss en skriftlig oppsigelse. Ved kjøp av enkeltdokument er det 3 dagers reklamasjonsfrist.
Skjema for fri rettshjelp (på nynorsk, samisk og engelsk)

Blanketten Skjema for fri rettshjelp er utarbeidet av Justisdepartementet til bruk for personer som søker om fri rettshjelp fra det offentlige. Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, f.eks. utferdigelse av søknader og klager og korrespondanse med motpart. Rettsråd omfatter også ren rådgivning fra advokat. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene.

Man kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold. Det er et grunnvilkår at søkeren kommer inn under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser. Uavhengig av inntekt og formue kan man få fri rettshjelp i saker om barnevern og kvinnemishandling, eller hvis man som voldsoffer går til erstatningssøksmål mot gjerningsmannen.

Klikk her for veiledning fra Statsforvalteren til privatpersoner.
Klikk her for veiledning fra Statsforvalteren til advokater, rettshjelpskalkulator og digital søknad.
Klikk her for veiledning fra Statens sivilrettsforvaltning.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er fra 01.01.2022 kr 320 000 for enslige og
kr 490 000 for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-. Klikk her for nærmere info.

HJEMLER:
Lov om fri rettshjelp
Forskrift til lov om fri rettshjelp
Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl.
Stykkprisforskriften
Rettshjelperforskriften

Klikk her for NYNORSK versjon av skjema
Klikk her for SAMISK versjon av skjema
Klikk her for ENGELSK versjon av skjema


 
Pris: Kr 30,- inklusiv mva.
 
 Jeg aksepterer AdvokatOnlines leveringsvilkår for kjøp av enkeltdokumenter.
 
Betaling foregår via - en enkel og sikker betalingsløsning. Klikk her for mer informasjon om Netaxept.
 
Hent blankett >>
Aksjeselskap til salgs (27.07)
Aksjeselskap med standard vilkår og NOK 50.000 i aksjekapital og bankkonto i DnB til salgs. Selges tomt uten gjeld eller forpliktelser. Spar arbeidet med å stifte nytt AS og spar minst 8 uker som det for tiden tar å registrert nytt AS og opprettelse av bankkonto.
Klikk her for mer informasjon.
(03.05)
Personvernerklæring fra AdvokatOnline (20.07)
Når du benytter deg av tjenester på www.advokatonline.no er AdvokatOnline AS behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.
Klikk her for å lese personvernerklæringen.
(19.02)

Personverngaranti AdvokatOnline AS NO 977041112 MVA Tlf 22 83 00 90 firmapost@advokatonline.no