Statens satser for reise, kost og losji for 2020

Partene i staten er blitt enige om nye reisesatser. De nye satsene gjelder fra 1. juni 2020. Før 1. juni er det 2019 satser som gjelder. Satsen for kilometergodtgjørelse (kr 4,03) og nattillegg (kr 435) holdes uendret. Klikk her for oversikt over alle endringene.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.