Bedriftsledere

Se hva vi kan tilby deg som bedriftsleder

AVTALEMALER

Web-basert portal med oppdaterte og kvalitetssikrede juridiske maler utarbeidet av advokater.

WHISTLE

Web-løsning Whistle for sikker varsling av kritikkverdige forhold i virksomheter iht arbeidsmiljølovens bestemmelser.

INTELLIDOC

Web-løsning med veiviser for avansert generering av skreddersydde dokumenter basert på brukerens egne maler.

PORTFOLIO

Web-basert portal/intranett for smart organisering, lagring, gjenfinning og gjenbruk av egne maler.

AVTALEMALER

WEB-LØSNING MED TILGANG TIL OVER 300 OPPDATERTE OG KVALITETSSIKREDE JURIDISKE MALER

AdvokatOnlines AVTALEMALER er en abonnementtjeneste tilpasset bedriftsledere som gir fri tilgang til over 300 praktiske juridiske avtalemaler. Til hver mal følger praktisk informasjon som f.eks. huskelister og lovhenvisninger. Malene åpnes i Word eller Excel og kan tilpasses videre på egen PC. Alt innhold er kvalitetssikret av advokater og oppdateres løpende i henhold til endringer i lover og rettspraksis. AdvokatOnline utvikler stadig nye maler basert på samarbeidene advokaters erfaringsarkiv som automatisk inngår i abonnementet.

Abonnement – én bruker kr 1.960 for 3 måneders abonnement, kr 4.960 for 12 måneders abonnement.

JUBILEUMSKAMPANJE - 50% rabatt fram til 20.08.2020
AdvokatOnline feirer 20 års jubileum ved å gi 50% rabatt for 12 måneders abonnementet til kun kr 2.480. Abonnementet bestilles på vanlig måte, rabatten blir trukket fra på fakturaen. Åpent kjøp i 14 dager, alle kjøpere har angrefrist helt fram til forfallsdato på fakturaen.

 • Fri bruk på en av Norges største databaser for avtalemaler
 • Alt innhold er utarbeidet og kvalitetssikret av advokater
 • Alt innhold er til enhver tid oppdatert
 • Inkluderer inntil 1 timers juridisk telefonsupport med advokat pr år
 • Fri teknisk support
 • Førnøydgaranti: 14 dagers angrerett
SE DEMO
AO WEB-VARSLING

WEB-TJENESTEN WHISTLE FOR SIKKER OG ANONYM VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER

WHISTLE er en webløsning for sikker varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen i henhold til Arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Den som ønsker å varsle klikker på en lenke på arbeidsgivers internnett og kobles til Whistle serveren som starter en kryptert eDialog (på mobiltelefonen, nettbrett eller PC) som styrer varslingen slik at alle relevante og nødvendige opplysninger i varslet blir samlet inn.  Varselet sendes kryptert til en egen varslingsportal hvor varslingsmottaker logger seg inn og kan lese og behandle varslet. Tjenesten garanterer full anonymitet. Dersom varsleren velger anonymitet, er det mulig med dialog med anonyme varslere. Løsningen egner seg derfor godt for virksomheter og organisasjoner som ønsker å møte det nye lovverket på en enkel og sikker måte. Oppsett og drift foretas av AdvokatOnline som kjører webtjenesten på egen sikker server og som leveres som en «nøkkelferdig» løsning for kunden. 

 • Sikker kryperting/dekryptering av kommunikasjon (SSL-sikret) 
 • Full anonymisering dersom varsler ønsker dette 
 • Ivaretar alle krav fra Datatilsynet om behandling av personopplysninger
 • Teknologi testet og godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 
AO DOCUMENT AUTOMATION

GENERERING AV SMARTE DOKUMENTMALER

AO DOCUMENT AUTOMATIONer en web-basert løsning som automatiserer og kvalitetssikrer utarbeidelse av juridiske dokumenter. Basert på bedriftens egne maler kan enhver i firmaet enkelt utarbeide skreddersydde standardavtaler, oppdragsavtale, anbud og tilbud i løpet av minutter. Brukeren velger ønsket mal og veiledes gjennom et brukervennlig web-skjema for utfylling av opplysninger og valg av alternativer. Ved hjelp av algoritmer og en kraftig skjemamotor genereres et skreddersydd dokument basert på utfyllerens valg. Dokumentet kan generes som Word-dokument, slik at det kan redigeres og tilpasses ytterligere, eller genereres som PDF-format.
Ved oppsett av Document Automation involveres kunde i utformingsprosessen for å sikre eierskap og kontroll på juridisk innhold i løsningen. Effektive prosesser for generering av juridiske dokumenter gir firmaet mer konkurransedyktige tjenester til kunder.

Med AO Document Automation er det følgende fordeler:

 • Mulighet for alle ansatte til å utarbeide anbud, tilbud, avtaler hurtig og sikkert i en kvalitetssikret prosess
 • Rask respons ved henvendelser fra kunder
 • Levert høy juridisk kvalitet på kortere tid
 • Krever minimalt med vedlikehold
 • Kan brukes internt som dokument-generering
 • Velg pre-definerte standardmaler eller implementer egne maler
 • AO KNOWLEDGE BASE

  WEB-LØSNING FOR SMART LAGRING, GJENFINNING OG GJENBRUK AV EGNE MALER

  AO KNOWLEDGE BASE er en web-portal for smart arkivering av firmaets egne maler. Portalen gjør det enkelt å oppdatere, organisere og søke opp maler for ansatte. Brukere kan laste opp egne maler og integrere eksterne kvalitetssikrede maler fra det offentlige eller ande samarbeidspartnere.Hver mal tillegges egen informasjonsside med juridisk og praktisk informasjon, sjekkliste, henvisninger til andre relevante støttedokumenter og hyperlenker til interne eller eksterne informasjonssider. Hver mal har en egen logg der «eier» kan loggføre endringer i malen, og andre brukere kan legge inn kommentarer om denne malen. Det kan avleses statistikk på hvor ofte og hvem som laster ned malene, og den enkelte bruker har egen statistikk. Brukerne finner lett fram til rett mal enten sortert etter emne, alfabetisk eller ved egen avansert søkefunksjon.Knowledge Base er basert på samme løsning som abonnementstjenesten AO Avtalemaler, og kan ansees som en egen whitelabel-versjon til internt bruk i firmaet.