Revisor & Regnskapsførere

Se hva vi kan tilby deg som revisor

AVTALEMALER

Web-basert portal med oppdaterte og kvalitetssikrede juridiske maler utarbeidet av advokater.

WHISTLE

Web-løsning Whistle for sikker varsling av kritikkverdige forhold i virksomheter iht arbeidsmiljølovens bestemmelser.

INTELLIDOC

Web-løsning med veiviser for avansert generering av skreddersydde dokumenter basert på brukerens egne maler.

PORTFOLIO

Web-basert portal/intranett for smart organisering, lagring, gjenfinning og gjenbruk av egne maler.

AVTALEMALER

WEB-LØSNING MED TILGANG TIL 370 OPPDATERTE OG KVALITETSSIKREDE JURIDISKE MALER

AdvokatOnlines AVTALEMALER er en abonnementtjeneste tilpasset revisorer og regnskapsførere som gir ubegrenset tilgang til ca 370 juridiske avtale- og blankettmaler. Til hver mal følger praktisk informasjon som f.eks. huskelister og lovhenvisninger. Malene åpnes i Word eller Excel og kan tilpasses videre på egen PC. Alt innhold er kvalitetssikret av advokater og oppdateres løpende i henhold til endringer i lover og rettspraksis. AdvokatOnline utvikler stadig nye maler basert på samarbeidene advokaters erfaringsarkiv som automatisk inngår i abonnementet.

Web-løsningen har i dag over 1200 brukere ved norske advokatkontorer.

Abonnement – én bruker kr 5.200 for 12 måneders abonnement, kr 2.400 for 3 måneders abonnement:

 • Fri bruk på en av Norges største databaser for avtalemaler
 • Alt innhold er utarbeidet og kvalitetssikret av advokater
 • Alt innhold er til enhver tid oppdatert
 • Inkluderer 1 timers juridisk telefonsupport med advokat pr år
 • Fri teknisk support
 • Førnøydgaranti: 14 dagers angrerett
SE DEMO
AO WEB-VARSLING

WEB-TJENESTEN WHISTLE FOR SIKKER OG ANONYM VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I VIRKSOMHETER

AO WEB-VARSLING «Whistle» er en web-basert løsning utviklet for sikker innsending og mottak av varslinger på arbeidsplassen i henhold til Arbeidsmiljøloven § 2 A-3. Varsleren fyller inn opplysninger i eDialog (på mobiltelefonen, nettbrett eller PC) som styrer varslingen slik at alle relevante og nødvendige opplysninger i varslet blir samlet inn. Varselet sendes kryptert til varslingsmottaker som behandler sakene i en egen portal. Tjenesten garanterer full anonymitet, dersom varsleren velger dette. Løsningen egner seg godt for virksomheter og organisasjoner som ønsker å møte det nye lovverket på en enkel og sikker måte. Oppsett og drift foretas av AdvokatOnline som kjører webtjenesten på egne servere. Whistle kan brukes både internt i firmaet, og som et whitelabel-produkt til klienter. 

 • Sikker kryperting/dekryptering av kommunikasjon (SSL-sikret) 
 • Full anonymisering dersom varsler ønsker dette 
 • Ivaretar alle krav fra Datatilsynet om behandling av personopplysninger 
 • Teknologien er testet og godkjent av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet 
AO DOCUMENT AUTOMATION

GENERERING AV SMARTE DOKUMENTMALER

AO DOCUMENT AUTOMATION er en web-basert løsning som automatiserer og kvalitetssikrer utarbeidelse av juridiske dokumenter. Basert på revisor eller regnskapsførers egne maler kan enhver i firmaet enkelt generere skreddersydde standardavtaler, oppdragsavtale, anbud og tilbud i løpet av minutter. Brukeren velger ønsket mal og veiledes gjennom et brukervennlig web-skjema for utfylling av opplysninger og valg av alternativer. Ved hjelp av algoritmer og en kraftig skjemamotor genereres et skreddersydd dokument basert på utfyllerens valg. Dokumentet åpnes i Word og kan redigeres og individuelt tilpasses som et vanlig Word dokument.

Ved oppsett av Document Automation involveres kunde i utformingsprosessen for å sikre eierskap og kontroll på juridisk innhold i løsningen. Effektive prosesser for generering av juridiske dokumenter gir firmaet mer konkurransedyktige tjenester til klienter.

Med AO Document Automation er det følgende fordeler:

 • Rask respons på klientbehov
 • Levert høy juridisk kvalitet på kortere tid
 • Minimalt med vedlikehold
 • Kan brukes internt som dokument-generering
 • Velg pre-definerte standardmaler eller implementer egne maler
 • AO KNOWLEDGE BASE

  WEB-LØSNING FOR SMART LAGRING, GJENFINNING OG GJENBRUK AV EGNE MALER

  AO KNOWLEDGE BASE er en web-portal for smart arkivering av firmaets egne maler. Portalen gjør det enkelt å oppdatere, organisere og søke opp maler for ansatte. Brukere kan laste opp egne maler og integrere eksterne kvalitetssikrede maler fra det offentlige eller andre samarbeidspartnere.Hver mal tillegges egen informasjonsside med juridisk og praktisk informasjon, sjekkliste, henvisninger til andre relevante støttedokumenter og hyperlenker til interne eller eksterne informasjonssider. Hver mal har en egen logg der «eier» kan loggføre endringer i malen, og andre brukere kan legge inn kommentarer om denne malen. Det kan avleses statistikk på hvor ofte og hvem som laster ned malene, og den enkelte bruker har egen statistikk. Brukerne finner lett fram til rett mal enten sortert etter emne, alfabetisk eller ved egen avansert søkefunksjon.Knowledge Base er basert på samme løsning som abonnementstjenesten AO Avtalemaler, og kan ansees som en egen whitelabel-versjon til internt bruk i firmaet.