NYHET! Whistle – webløsning for varsling av kritikkverdige forhold

Whistle

AdvokatOnline har utviklet webløsningen Whistle for varsling av kritikkverdige forhold i virksomheter. Med Whistle kan ansatte varsle kritikkverdige forhold fullstendig anonymt og webløsningen kan åpnes for en sikker toveiskommunikasjon med anonyme varslere. Varslingsmottaker logger seg inn på en egen portal og kan lese varslene.

Whistle har høy datasikkerhet hvor både kommunikasjonen i webløsningen og lagringen av varslene er kryptert. Whistle fungerer godt på alle plattformer som smarttelefon, nettbrett og PC.

Hvem trenger en varslingstjeneste?

Alle virksomheter med 5 eller flere ansatte plikter etter arbeidsmiljølovens § 2 A-3 å ha en forsvarlig rutine for varsling. En viktig del av en slik rutine er en varslingskanal hvor varslerne sikres full anonymitet dersom de ønsker dette. Det er ledelsens og styrets ansvar at virksomheten har en forsvarlig varslingstjeneste.

Hva kan det varsles om?

Varsling er mye mer enn #metoo varsler om trakassering. Varsling gjelder alt som er ulovlig, kritikkverdig og uetisk i virksomheten. Eksempelvis brudd på sikkerhetsrutiner, arbeidstidsbestemmelser, korrupsjon, mobbing, miljøforurensing.

Hvordan oppretter man en varslingskanal?

AdvokatOnline, eller en samarbeidspartner av AdvokatOnline, vil tilpasse en ferdig webløsning for varsling til virksomheten basert på en standard, tilpasset eller avansert løsning av Whistle. Det kreves liten innsats fra virksomheten som får et eget manus som mal for tekst som de helt eller delvis kan justere etter eget ønske. Virksomheten behøver verken å kjøp eller installere annen programvare på egen server, all kommunikasjon og lagring blir foretatt på sikker og kryptert server hos en tredjepart som AdvokatOnline administrerer.

AdvokatOnline med samarbeidene advokater tilbyr også en komplett varslingsløsning med utarbeidelse av varslingsrutiner, varslingskanal og prosedyrer på behandling av innkomne varsler.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.